Correspondence Address:
Fung Kai Liu Man Shek Tong Secondary School,
No.6B, Fung Nam Road, Sheung Shui, NT

Tel:
2673 6106

Fax:
2673 6810